חלק 2 – איך לשווק באופן חוקי ורווחי באינטרנט? 2017-06-19T16:19:39+00:00

חלק 2 – איך לשווק באופן חוקי ורווחי באינטרנט?

ולמזער את הסיכונים המשפטיים בעסק שלך

חלק 2: איך לשווק באופן חוקי ורווחי באינטרנט?

נתחיל עם סיפור שקורה לא מעט. זה קרה לי וכנראה גם לך. בעבר, השתתפתי בקבוצת נטוורקינג. ביקשו ממני כרטיס ביקור. נתתי – במקביל קבעתי לטיפול עיסוי אצל אותה גברת שביקשה ממני את כרטיס הביקור.

תוך שבוע, עוד לפני שפגשתי את הגברת הנכבדת, התחלתי לקבל סמסים והודעות מייל שבעצם צירפה אותי לרשימת התפוצה שלה ללא הסכמתי ובלי אפשרות להסיר את עצמי מרשימת התפוצה, מבלי לכתוב מייל מסודר. (שזה ממש בזבוז זמן יקר).

בקיצור, צורפתי לרשימת תפוצה מבלי לתת את הסכמתי.
האם זה חוקי?
לא!

כדאי להכיר את החוק קודם כל:

"לא ישגר מפרסם דבר פרסומת באמצעות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, הודעה אלקטרונית או הודעת מסר קצר בלא קבלת הסכמה מפורשת מראש של הנמען, בכתב, לרבות בהודעה אלקטרונית או בשיחה מוקלטת".

"דבר פרסומת" לפי הגדרתו בחוק, הוא "מסר המופץ באופן מסחרי, שמטרתו לעודד רכישת מוצר או שירות או לעודד הוצאת כספים בדרך אחרת".

מתחילת כניסתו לתוקף של החוק ניתן לשלוח "דבר פרסומת" רק למי שנתן מראש הסכמה מפורשת לכך. לכן, יש לקבל מראש את הסכמתם של הנמענים להמשך משלוח דוא"ל/SMS, המכיל "דבר פרסומת", ואשר לא התקבלה בעבר הסכמתם למשלוח דוא"ל/SMS.

שימו לב: אם בעבר היו לכם נמענים אשר נתנו את הסכמתם בעבר לפעילות מסוג מסויים ניתן להמשיך לשלוח להם דבר פרסומת גם לגבי פעילויות מסוג דומה.
אם הם הסירו את עצמם מהרשימה – האם אפשר להמשיך לשלוח להם הודעות? לא.

בהתאם לחוק, בית המשפט יכול לקבוע פיצויים, ללא שום צורך בהוכחה של נזק, עבור מי שקיבל דואר זבל מבלי שהסכים לכך מראש וזאת בסכום של עד 1,000 ש"ח לכל הודעה.

אז מי נחשב למפרסם?

נקרא את לשון החוק:

"מפרסם מוגדר עפ"י החוק:
1. מי ששמו או מענו מופיעים בדבר הפרסומת כמען להתקשרות לשם רכישת השירות או המוצר המשווק;
או –
2. מי שתוכנו של דבר הפרסומת עשוי לפרסם את עסקיו או לקדם את מטרותיו;
או –
3. מי שמשווק את נושא דבר הפרסומת בעבור אחר; "

לגבי סעיף 3: אם אתם עושים שיתופי פעולה עם בעלי עסקים אחרים ואתם מפרסמים קורס להכנת סבונים כאשר בעצם מי שנרשם אצלכם לרשימת התפוצה מצפה מכם לקבל מיילים בדבר פעילות של סדנאות אימון אישי, הרי שתחשבו למפרסמים שמפיצים ספאם ובכך אתם עלולים להחשף לתביעה משפטית.

האם כל מסר פרסומי שאשלח יחשב כדואר זבל?

לא! האיסור עפ"י החוק חל על משלוח דבר פרסומת למי שלא אישרו במפורש, מראש ובכתב כי הם מעוניינים לקבל ממך דבר פרסומת.
דבר פרסומת האסור למשלוח עפ"י החוק הינו "מסר המופץ באופן מסחרי, שמטרתו לעודד רכישת מוצר או שירות או לעודד הוצאת כספים בדרך אחרת".

מסר כזה מוגדר בחוק כדבר פרסומת. מסר שאינו מסחרי או שאין מטרתו מכירה או הוצאת כספים בדרך אחרת, לא יחשב כדואר זבל.
האיסור חל על משלוח דברי פרסומת באמצעות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטית, הודעות אלקטרוניות (דוא"ל), או הודעות מסר קצר (SMS או MMS). משלוח דבר פרסומת בדרך אחרת (לדוגמא, דואר רגיל אינו נחשב כדואר זבל).

האם זה נכון שאפשר לשלוח פניה חד פעמית?

החוק מאפשר גם למפרסם לשלוח פנייה חד פעמית לנמען. פנייה זו נועדה להציע לנעמן להמשיך ולקבל דברי פרסומת מטעם המפרסם, ולא להוות פרסומת בפני עצמה.
כלומר, אם תשלחו באופן חד פעמי לנמענים אשר הסירו את שמם מהרשימה או לקוחות שלא נרשמו לרשימה שלכם אבל כן קנו מכם בעבר, פרסומת, זה בניגוד לחוק. אולם אם תשלחו להם הצעה להצטרף לרשימת התפוצה שלכם בלבד, זו לא הפרת החוק.

מה יקרה אם לא קיבלתי אישור הלקוח לקבל ממך דבר פרסומת?

ראשית, עפ"י החוק תוכל לשלוח פנייה חד פעמית לבית עסק המציעה לבית העסק להמשיך ולקבל דברי פרסומת מטעם המפרסם. שים לב, כי שהפנייה לא מהווה פרסומת בפני עצמה. אבל לא כדאי לך לשלוח את אותה פניה מיותר ממספר אחד של כתובות דואר אלקטרוני.

האם אוכל לשלוח דברי פרסומת למי שכן נרשם לרשימת התפוצה שלי?

התשובה חיובית רק אם עמדת בארבעת התנאים הבאים במצטבר:

  • פרטי הנמען נמסרו למפרסם בזמן רכישת מוצר או שירות, או בזמן ניהול מו"מ לרכישת מוצר או שירות;
  • המפרסם הודיע לנמען כי הפרטים שמסר ישמשו למשלוח דברי פרסומת;
  • לנמען שקיבל את דבר הפרסומת ניתנה אפשרות להודיע כי הוא מסרב לקבל דברי פרסומת, באופן כללי או מסוג מסוים, והוא לא עשה כן;
  • דבר הפרסומת שנשלח מתייחס למוצר או שירות מסוג דומה לזה שלגביו נתקבלו הפרטים מהנמען (לדוגמה, מפרסם שקיבל את הפרטים מהנמען לאחר שמכר לו מזגן, לא יוכל לשלוח לו עכשיו דבר פרסומת על ביטוח לרכב).

כדאי שתדע: משלוח דואר זבל למי שאינך מורשה לשלוח אליו עפ"י הוראות החוק, מאפשר לכל אחד ממקבלי הדואר לתבוע אותך ולקבל פיצוי קבוע מראש!

יש לי הסכמות בכתב מהנרשמים ברשימת התפוצה, מה עוד צריך לעשות?

בכל דבר פרסומת הנשלח בהתאם לחוק יש לציין את כל הפרטים הבאים באופן בולט, ברור ושאינו מטעה:

  1. העובדה שמדובר בדבר פרסומת (בדבר פרסומת הנשלח באמצעות המייל, המילה "פרסומת" צריכה להופיע באופן מפורש בכותרת ההודעה. אם זאת, אם דבר הפרסומת נשלח באמצעות הודעת SMS, אין צורך לציין פרט זה ויש לציין רק את שני הפרטים הבאים.
  2. שמו של המפרסם ופרטיו

זכותו של הנמען להודיע כי אינו מעוניין עוד לקבל דברי פרסומת מהמפרסם והדרכים למשלוח ההודעה (אם דבר הפרסומת נשלח באמצעות המייל, יש להוסיף כתובת תקפה של המפרסם באינטרנט לשם משלוח הודעת הסירוב).

כדאי להכיר את הסיכונים לכל מי שלוקח במשלוח דבר פרסומת אשר לא עומד בתנאים אלו:

  1. אתה עובר על החוק ועלול להיות מואשם בעבירה פלילית ולחוב בקנס הקבוע בחוק העונשין.
  2. גובה הקנס מתעדכן מדי פעם ועומד כיום על כ-202,000 ש"ח אם שיגרת דבר פרסומת ללא אישור הנמען ואף לא עמדת בחריג או כ-67,300 ש"ח אם לא ציינת בדבר הפרסומת ששלחת את הפרטים הדרושים או שיש בפרטים שצויינו בדבר הפרסומת כדי להטעות.
  3. כמו כן גם המנהל של התאגיד ו/או האחראי על תחום השיווק והפרסום בתאגיד עלולים למצוא את עצמם חייבים עוד בקנס פלילי בגין אי פיקוח על עמידה בדרישות החוק. גובה הקנס שעלול לחול עליהם באופן אישי עומד על כ-67,300 ש"ח.(נכון לשנת 2016)
  4. במקביל, אתה עשוי להיתבע גם בתביעה אזרחי. החוק מאפשר לנמען שנשלח אליו דבר פרסומת בניגוד לחוק, לתבוע מהמפרסם פיצוי שעומד על עד 1,000 ₪ לכל הודעה שנשלחה אליו מבלי להוכיח נזק שנגרם.

קיבלתי הודעה מאחד מלקוחותיי שהוא אינו מעוניין לקבל ממני יותר דברי פרסומת, האם אני יכול להשאירו ברשימת הדיוור שלי? הרי קיבלתי ממנו אישור בעבר.
לא. החוק מאפשר לנמענים לחזור בהם בכל עת מהסכמתם לקבלת דברי פרסומת ממך ולכן כל הודעה שתשלח אחרי הסרתו מהרשימה, תחשב כדואר זבל.

רוצה לקבל עוד מידע אודות ניהול משפטי נכון של העסק שלך?
צור איתי קשר עכשיו, נקבע לפגישת היכרות ונבדוק איך אפשר למזער את הסיכונים המשפטיים בעסק שלך.

חלק 1: חוזים, הסכמים ומילים ששווים לעסק שלך הרבה כסף!

להתייעצות באיזור ירושלים השאר פרטים בטופס

עורכת דין אודליה שוהם תיצור איתך קשר באופן ישיר ובהקדם

Please leave this field empty.

פרטי התקשרות: